Elevators piedāvā

Piedāvājam:

  • kravu pieņemšanu,izkraušanu  no vagoniem, uzskaiti,
  • kravu uzglabāšanu slēgtās un atklātās noliktavās, metāliskos bunkuros,
  • kravu iekraušanu  autotransportā un nosūtīšanu saskaņā ar klienta instrukcijām,
  • dokumentu noformēšana.