Atbilstība normatīvo aktu prasībām

Domā bioloģiski! Bio graudi!
Uzņēmums sertificēts darbībai ar bioloģiski ražotu produkciju ( kods LV-BIO-01).

 

 

Saskaņā ar LR Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu Iecavas elevators atzīts par atbilstošo intervencē iepērkamās labības pieņemšanai un uzglabāšanai.

Elevatorā ir iespējams nodrošināt  intervences pasākumus atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

Uzņēmums atbilst reglamentējošo normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku barības uzglabāšanu.