Elevatora tehniskais raksturojums

Elevators ir pilnībā aprīkots  graudu un citu graudaugu kultūru pieņemšanai, žāvēšanai, tīrīšanai 15000 tonnu apjomā metāla vai dzelzsbetona tilpnēs.

5000 m2  platībā dažādu kravu uzglabāšanai uz  grīdas vai statnēm , dzezceļa un autosvari.
Uzņēmuma teritorijā ir iespējams izvietot konteinerus.

Dzelzceļa pievedceļš, kravu iekraušanas un izkraušanas laukums, segtas noliktavas.

Elevatorā ir ierīkota laboratorija, kas veic  graudu , rapša un citu graudaugu  kvalitātes  pārbaudi.
Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām laboratorijā tiek testēti graudu, rapša,  citu graudaugu paraugi pirms to pieņemšanas, uzglabāšanas un nosūtīšanas.

Īpašumā ir pieguļošs zemesgabals 15 h, rūpnieciskās apbūves zona.